Analiza Prawna

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-prawna

Czynniki legislacyjne, a szczególnie szybkość wprowadzania ich aktualizacji, są wyjątkowo istotne podczas realizacji inwestycji. Analizujemy wszelkie czynniki prawne mające wpływ na przedsięwzięcie, uwzględniając najnowsze zmiany w zapisach. Dzięki temu upewniamy się, że nasi klienci, niezależnie od wielkości prowadzonego projektu, spełniają wszelkie konieczne warunki. Dodatkowo, przejmując większość obowiązków, zajmujemy się dopełnieniem formalności, związanych z aktualnym stanem prawnym nieruchomości:

  • Księgami wieczystymi,
  • Obciążeniami hipotecznymi,
  • Roszczeniami osób trzecich,
  • Egzekucją z nieruchomości,
  • Podziałami ewidencyjnymi,
  • Stanem własnościowym.

Zobacz również

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-ogolna-rynku

ANALIZA OGÓLNA RYNKU
Większość inwestycji uwarunkowana jest sytuacją na rynku podyktowaną wieloma ważnymi czynnikami. Analizujemy te czynniki, weryfikując popyt i podaż, obecną sytuację ekonomiczną i prawną, a także możliwości, które z nich płyną…
Zobacz więcej

ANALIZA LOKALIZACJI

ANALIZA LOKALIZACJI
Lokalizacja jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycji oraz samym jej przeprowadzeniu…
Zobacz więcej

analiza-wymagan-uzytkowych

ANALIZA WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH
Jednym z podstawowych założeń, jakie powinna spełniać inwestycja, jest zaspokojenie potrzeb przyszłych właścicieli oraz samych lokatorów. Dlatego analizujemy wymagania użytkowe…
Zobacz więcej

 

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-konkurencji

ANALIZA KONKURENCJI
Każdy inwestor wie, że aby inwestycja była opłacalna, musi być przede wszystkim atrakcyjna na tle pozostałych ofert. Wspierając naszych Klientów biznesowych, analizujemy konkurencyjność danego przedsięwzięcia…
Zobacz więcej

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-ryzyka

ANALIZA RYZYKA
Każda inwestycja niesie ze sobą pewne zagrożenia, które mogą wpłynąć na jej efektywność oraz ostateczny sukces. Analizujemy ryzyko przedsięwzięć naszych Klientów i definiujemy obszary, w których…
Zobacz więcej