Analiza ryzyka

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-ryzyka

Każda inwestycja niesie ze sobą pewne zagrożenia, które mogą wpłynąć na jej efektywność oraz ostateczny sukces. Analizujemy ryzyko przedsięwzięć naszych Klientów i definiujemy obszary, w których również poszukujemy alternatywnych rozwiązań, osiągając jednocześnie oczekiwane wyniki. Bierzemy pod uwagę następujące aspekty:

  • Ryzyko firmy, które wynika z błędnej oceny przez firmę inwestującą przyszłych warunków rynkowych (np. przyjęcie nierealnego poziomu rotacji należności w dniach wskutek błędnych kalkulacji),
  • Ryzyko właścicieli, które wynika z braku ich zainteresowania kierunkami rozwoju firmy,
  • Ryzyko projektu, które związane jest z warunkami realizacji projektu (np. techniczne warunki realizacji projektu
  • dane rozwiązanie techniczne sprawdzone w jednej firmie nie sprawdza się w drugiej, gdzie jest większa skala produkcji).

Zobacz również

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-prawna

ANALIZA PRAWNA
Czynniki legislacyjne, a szczególnie szybkość wprowadzania ich aktualizacji, są wyjątkowo istotne podczas realizacji inwestycji…
Zobacz więcej

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-ogolna-rynku

ANALIZA OGÓLNA RYNKU
Większość inwestycji uwarunkowana jest sytuacją na rynku podyktowaną wieloma ważnymi czynnikami. Analizujemy te czynniki, weryfikując popyt i podaż, obecną sytuację ekonomiczną i prawną, a także możliwości, które z nich płyną…
Zobacz więcej

ANALIZA LOKALIZACJI

ANALIZA LOKALIZACJI
Lokalizacja jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycji oraz samym jej przeprowadzeniu…
Zobacz więcej

analiza-wymagan-uzytkowych

ANALIZA WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH
Jednym z podstawowych założeń, jakie powinna spełniać inwestycja, jest zaspokojenie potrzeb przyszłych właścicieli oraz samych lokatorów. Dlatego analizujemy wymagania użytkowe…
Zobacz więcej

analizujemy-analizy-inwestycyjne-analiza-konkurencji

ANALIZA KONKURENCJI
Każdy inwestor wie, że aby inwestycja była opłacalna, musi być przede wszystkim atrakcyjna na tle pozostałych ofert. Wspierając naszych Klientów biznesowych, analizujemy konkurencyjność danego przedsięwzięcia…
Zobacz więcej