Geologia i Geodezja

projektujemy-projekty-wielobranzowe-geodezja-i-geotechnika

Przeprowadzamy badania geotechniczne, geologiczne i inwentaryzacje geodezyjne, które chronią inwestorów i wykonawców inwestycji przed niekorzystnymi warunkami. Nasza diagnostyka dowodzi stanu faktycznego danej lokalizacji, który często różni się od zastanego. Opracowujemy dokumentację projektową dla każdej fazy przedsięwzięcia w zakresie geotechniki, geologii i geodezji, między innymi:

  • Opinie i ekspertyzy geotechniczne,
  • Dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów
    budowlanych,
  • Nadzory geotechniczne na budowach,
  • Wykrywanie przyczyn spękań budynków,
  • Weryfikacje dokumentacji geotechnicznych.

Przygotowujemy również mapy do celów projektowych, karty inwentaryzacyjne oraz
dokonujemy pomiarów powierzchni użytkowej.

Zobacz również

projektujemy-projekty-wielobranzowe-elektryka

ELEKTRYKA
Projektujemy oraz nadzorujemy realizację sieci elektrycznych w obiektach prywatnych oraz użytku publicznego. Dbamy o to, aby na wszystkich etapach realizacji…
Zobacz więcej

INŻYNIERIA SANITARNA

INŻYNIERIA SANITARNA
Projektujemy sieci sanitarne spełniające wszystkie obowiązujące normy oraz wymogi. Doradzamy przy wyborze technologii instalacji, projektowanych materiałów i urządzeń, w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-konstrukcja

KONSTRUKCJA
Projektujemy obiekty konstrukcyjne spełniające wymagania naszych Klientów, dostarczając rozwiązań oszczędnych oraz funkcjonalnych. Opracowujemy dokumentacje projektowe dla każdej fazy przygotowania inwestycji…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-urbanistyka

URBANISTYKA
Analizujemy struktury miejskie i opracowujemy koncepcje planistyczne, które spełniają oczekiwania naszych Klientów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-projekty-drogowe

PROJEKTY DROGOWE
Projektujemy obiekty inżynierii drogowej oraz nadzorujemy ich realizację i wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach, od powstania koncepcji aż po oddanie do użytku…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-ochrona-srodowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA
Opracowujemy dokumentację projektową dla każdej fazy przygotowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dbamy o to, aby nasi klienci spełniali wszystkie obowiązujące przepisy…
Zobacz więcej