Konstrukcja

projektujemy-projekty-wielobranzowe-konstrukcja

Projektujemy obiekty konstrukcyjne spełniające wymagania naszych Klientów, dostarczając rozwiązań oszczędnych oraz funkcjonalnych. Opracowujemy dokumentacje projektowe dla każdej fazy przygotowania inwestycji, od etapu koncepcyjnego, poprzez budowlany, kończąc na wykonawczym. Zajmujemy się między innymi:

 • Projektami konstrukcji żelbetowych, stalowych, ceramicznych i drewnianych,
 • Projektami modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów,
 • Projektami wzmocnień i zabezpieczeń budynków i budowli, w tym zastosowanie
  nowej generacji wzmocnień stropów taśmami węglowymi,
 • Projektami wynikające ze zmiany sposobu użytkowania obiektów,
 • Projektami wzmocnień ścian nośnych wynikające z ich częściowych demontaży lub
  wykonania otworów drzwiowych lub okiennych,
 • Projektami rozbiórek i demontaży.

Doradzamy dla naszych Klientów w wyborze technologii budowy oraz projektowanych materiałów w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów. Pomagamy przy procesach legalizacji samowoli budowlanych poprzez przygotowywanie oraz dostarczanie odpowiedniej dokumentacji.
Przeprowadzamy także ekspertyzy i opinie obiektów budowlanych, w tym oceny stanu technicznego, stopnia zużycia oraz uszkodzeń elementów konstrukcji budynków. Wykonujemy:

 • Ekspertyzy obiektów zabytkowych wraz z projektem wzmocnień i napraw,
 • Badania wytrzymałości istniejących konstrukcji fundamentów, stropów, schodów i
  ścian,
 • Oceny pęknięć ścian i stropów wraz z projektami ich wzmocnień lub napraw,
 • Oceny nośności balkonów wraz z projektami ich wzmocnień lub napraw,
 • Analizy i opinie na temat jakości wykonanych prac budowlanych,
 • Odtwarzanie dokumentacji konstrukcyjnej budynku,
 • Ocenę przyczyn zawilgocenia ścian i stropów oraz projekty napraw uszkodzeń.

Zobacz również

projektujemy-projekty-wielobranzowe-elektryka

ELEKTRYKA
Projektujemy oraz nadzorujemy realizację sieci elektrycznych w obiektach prywatnych oraz użytku publicznego. Dbamy o to, aby na wszystkich etapach realizacji…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-geodezja-i-geotechnika

GEOLOGIA I GEODEZJA
Przeprowadzamy badania geotechniczne, geologiczne i inwentaryzacje geodezyjne, które chronią inwestorów i wykonawców inwestycji przed niekorzystnymi warunkami…
Zobacz więcej

INŻYNIERIA SANITARNA

INŻYNIERIA SANITARNA
Projektujemy sieci sanitarne spełniające wszystkie obowiązujące normy oraz wymogi. Doradzamy przy wyborze technologii instalacji, projektowanych materiałów i urządzeń, w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-urbanistyka

URBANISTYKA
Analizujemy struktury miejskie i opracowujemy koncepcje planistyczne, które spełniają oczekiwania naszych Klientów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-projekty-drogowe

PROJEKTY DROGOWE
Projektujemy obiekty inżynierii drogowej oraz nadzorujemy ich realizację i wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach, od powstania koncepcji aż po oddanie do użytku…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-ochrona-srodowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA
Opracowujemy dokumentację projektową dla każdej fazy przygotowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dbamy o to, aby nasi klienci spełniali wszystkie obowiązujące przepisy…
Zobacz więcej