Ochrona Środowiska

projektujemy-projekty-wielobranzowe-ochrona-srodowiska

Opracowujemy dokumentację projektową dla każdej fazy przygotowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dbamy o to, aby nasi klienci spełniali wszystkie obowiązujące przepisy i wymogi. Przygotowujemy obszerne raporty o uwarunkowaniach środowiskowych, a także karty informacyjne przedsięwzięć. Zajmujemy się także:

  • Opracowaniem operatu wodnoprawnego,
  • Zgłoszenie instalacji,
  • Opracowaniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ustawy o odpadach,
  • Naliczaniem i ewidencją opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniem
    wykazów,
  • Wykonywaniem sprawozdań o wytwarzanych odpadach,
  • Doradztwem formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska,
  • Reprezentowaniem Klientów przed instytucjami,
  • Obsługą administracyjną powierzonych zadań.

Zobacz również

projektujemy-projekty-wielobranzowe-elektryka

ELEKTRYKA
Projektujemy oraz nadzorujemy realizację sieci elektrycznych w obiektach prywatnych oraz użytku publicznego. Dbamy o to, aby na wszystkich etapach realizacji…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-geodezja-i-geotechnika

GEOLOGIA I GEODEZJA
Przeprowadzamy badania geotechniczne, geologiczne i inwentaryzacje geodezyjne, które chronią inwestorów i wykonawców inwestycji przed niekorzystnymi warunkami…
Zobacz więcej

INŻYNIERIA SANITARNA

INŻYNIERIA SANITARNA
Projektujemy sieci sanitarne spełniające wszystkie obowiązujące normy oraz wymogi. Doradzamy przy wyborze technologii instalacji, projektowanych materiałów i urządzeń, w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-konstrukcja

KONSTRUKCJA
Projektujemy obiekty konstrukcyjne spełniające wymagania naszych Klientów, dostarczając rozwiązań oszczędnych oraz funkcjonalnych. Opracowujemy dokumentacje projektowe dla każdej fazy przygotowania inwestycji…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-urbanistyka

URBANISTYKA
Analizujemy struktury miejskie i opracowujemy koncepcje planistyczne, które spełniają oczekiwania naszych Klientów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-projekty-drogowe

PROJEKTY DROGOWE
Projektujemy obiekty inżynierii drogowej oraz nadzorujemy ich realizację i wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach, od powstania koncepcji aż po oddanie do użytku…
Zobacz więcej