Urbanistyka

projektujemy-projekty-wielobranzowe-urbanistyka

Analizujemy struktury miejskie i opracowujemy koncepcje planistyczne, które spełniają oczekiwania naszych Klientów. W naszej pracy kładziemy również bardzo duży nacisk na ochronę środowiska zarówno kulturowego jak i przyrodniczego. Dzięki temu realizujemy projekty, minimalizując ryzyko ewentualnych konfliktów, zadowalając wszystkie grupy zainteresowanych. Zajmujemy się między innymi:

 • Opracowaniami przestrzennymi,
 • Inwentaryzacjami urbanistycznymi,
 • Analizami przestrzennymi,
 • Decyzjami o warunkach zabudowy,
 • Studiami uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego,
 • Sporządzaniem projektów zagospodarowania terenu w ramach przeprowadzanych
  analiz możliwości inwestycji na wskazanych obszarach oraz dla planowanych
  realizacji,
 • Projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
  zapisami art 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
  przestrzennym oraz jego zmian wraz z przeprowadzeniem niezbędnej procedury
  planistycznej.

Zobacz również

projektujemy-projekty-wielobranzowe-elektryka

ELEKTRYKA
Projektujemy oraz nadzorujemy realizację sieci elektrycznych w obiektach prywatnych oraz użytku publicznego. Dbamy o to, aby na wszystkich etapach realizacji…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-geodezja-i-geotechnika

GEOLOGIA I GEODEZJA
Przeprowadzamy badania geotechniczne, geologiczne i inwentaryzacje geodezyjne, które chronią inwestorów i wykonawców inwestycji przed niekorzystnymi warunkami…
Zobacz więcej

INŻYNIERIA SANITARNA

INŻYNIERIA SANITARNA
Projektujemy sieci sanitarne spełniające wszystkie obowiązujące normy oraz wymogi. Doradzamy przy wyborze technologii instalacji, projektowanych materiałów i urządzeń, w aspekcie ekonomiki i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-konstrukcja

KONSTRUKCJA
Projektujemy obiekty konstrukcyjne spełniające wymagania naszych Klientów, dostarczając rozwiązań oszczędnych oraz funkcjonalnych. Opracowujemy dokumentacje projektowe dla każdej fazy przygotowania inwestycji…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-projekty-drogowe

PROJEKTY DROGOWE
Projektujemy obiekty inżynierii drogowej oraz nadzorujemy ich realizację i wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach, od powstania koncepcji aż po oddanie do użytku…
Zobacz więcej

projektujemy-projekty-wielobranzowe-ochrona-srodowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA
Opracowujemy dokumentację projektową dla każdej fazy przygotowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dbamy o to, aby nasi klienci spełniali wszystkie obowiązujące przepisy…
Zobacz więcej